NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » STOWARZYSZENIE » STOWARZYSZENIE

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

STOWARZYSZENIE

  
Admin
30.09.2009 08:04:11
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 2074 #331210
Od: 2009-2-1


Ilość edycji wpisu: 2

Ilość edycji Admina: 38
Do Stowarzyszenia może zapisać sie każdy , w każdej chwili , kto chce i kto czuje się fajnie w grupie Sorenciaków.


Każdy kto zapisze się do Stowarzyszenia , ma wpływ na rozwój forum a jego zdanie jest równie ważne jak tego co jest z nami od początku powstania forum.

Zapisując się do Stowarzyszenia jesteś o krok do przodu przed innymi , zobaczysz że warto .

Aktualni Członkowie Stowarzyszenia

1. Admin
2. merkury78
3. merkurowa
4. maska
5. spider2you
6. Adimo
7. marcelo8
8. andykon
9. mariokak
10.Ota
11.Doris
12.kopia2
13.Zjaba
14.rafzol
15.Mackownik
16.autorus
17.cook35
18.Piotr
19.Beata


Klub w niedługim czasie przeistoczy się w Stowarzyszenie dzięki czemu uzyska status prawny.
( poszukiwane osoby do pomocy prawnej w tej sprawie)

Kilka słów o Stowarzyszeniu , co to jest , jak go się zakłada i co jest potrzebne na starcie :
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Cele stowarzyszenia mają służyć szeroko pojmowanym celom społecznym (kulturalnym, oświatowym, ochronie środowiska itd.). Jeśli więc nasze stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, to musimy pamiętać, że dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizację jego celów statutowych, a nie do podziału pomiędzy jego członków.
Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna

Stowarzyszenie samo decyduje o swoich sprawach. Czasami decyzję podejmują wszyscy jego członkowie, czasami wybrane przez nich organy. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem trwałym, chodzi o to, że istnieje ono tak długo jak długo istnieje cel dla którego je powołano. Wszelkie zmiany osobowe jego członków nie mają wpływu na jego trwałość pod warunkiem, że liczba członków wynosi co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie posiada również zdolność sądową i zdolność procesową, czyli posiada prawo do wszczęcia postępowania sądowego oraz brania udziału w już toczącym się postępowaniu.

Aby założyć stowarzyszenie wystarczy 15 osób.

Zatem gdy zbierzemy owe 15 osób musimy uchwalić statut naszego stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski. Podstawą działania powoływanego przez nas stowarzyszenia, poza ustawą o stowarzyszeniach, jest właśnie statut. Powinniśmy się więc dobrze zastanowić co tam napiszemy. Statut powinien zawierać nazwę stowarzyszenia, - teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić cele, dla których się zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji, musimy wskazać sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga zawiadomienia o tym sądu rejestrowego).

Po uchwaleniu statutu wybieramy komitet założycielski.

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego, oraz informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (wszystkie te dokumenty musimy złożyć w dwóch egzemplarzach, a statut w czterech) Lista założycieli powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto trzeba dołączyć oświadczenia tychże osób stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne

Gdy już to wszystko zrobimy, musimy czekać na postanowienie sądu. Sądem rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli więc będzie to np. Kraków to idziemy do sądu wojewódzkiego przy ul. Rondo 7. Sąd rejestrowy musi wydać rozstrzygnięcie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie uczestników postępowania rejestrowego. Jednak możemy być pewni, że jeżeli nasze stowarzyszenie spełnia wymogi przewidziane przez prawo to zostanie zarejestrowane. Po zbadaniu tych okoliczności sąd wydaje postanowienie o jego zarejestrowaniu. Jednak nasze stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może podjąć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. Co to oznacza? Otóż musimy wiedzieć, że chodzi tu o upływ terminu do wniesienia środka odwoławczego (jest to okres wynoszący co najmniej 3 tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. Wiadomość ta dociera również za pośrednictwem sądu rejestrowego do organu nadzorującego. Nazwa zdradza nam zakres jego zainteresowan. Nadzoruje on działalność stowarzyszenia. Wspomnę tylko, że to terenowy organ adm. państwowej o właściwości szczególnej w sprawach społeczno-administracyjnych stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Aktualnie jest to wojewoda. Nadzór wykonywany jest zgodnie z kryterium legalności tzn. zgodności działalności stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Jest to jedyne kryterium nadzoru. Wszelkie decyzje na wniosek organu nadzorującego podejmuje sąd.

Tak więc, właśnie założyliśmy stowarzyszenie. Jest zarejestrowane, posiada więc osobowość prawną i może rozpocząć działalność. Zwołujemy pierwsze walne zebranie członków, jest to zebranie inauguracyjne. Najlepiej przygotować porządek obrad tego zebrania, wypunktować w nim jakie sprawy i w jakiej kolejności będą podnoszone. W zebraniu tym biorą udział założyciele stowarzyszenia, a także inne osoby pragnące do niego przystąpić. Ich przystąpienie do stowarzyszenia może być uzależnione od podpisania deklaracji członkowskiej. Sprawy te musi rozstrzygać statut. Musimy pamiętać, że trzeba wybrać władze naszego stowarzyszenia; prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, oraz wszelkich innych komisji przewidzianych przez statut. W ciągu 1 miesiąca od wyboru zarządu ma on obowiązek zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie i danych osobowych swoich członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.


Na dzień dzisiejszy poszukujemy osoby znające się na zakładaniu Stowarzyszeń aby pchnąć sprawę do przodu.
  
Electra15.12.2018 22:52:43
poziom 5

oczka
  
Adimo
25.10.2009 11:09:15
poziom 6

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Kujawsko-pom.

Posty: 1080 #349096
Od: 2009-8-26
Panowie nie załamywać się początki są zawsze trudne, damy sobie radę.
Assistance bardzo dobrze się rozwija, teraz priorytety to Stowarzyszenie i myślę że www.

_________________


  
kopia2
13.11.2009 22:35:21
poziom 4Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Chełm

Posty: 262 #364411
Od: 2009-5-11
Nie moge Was zawiezc wiec dolaczam do stowarzyszenia,zrobilbym to juz dawno,ale na ten post jakos nie trafilem,dopiero spider mnie nakierowal i chwala jemu za to.aniołek
_________________
Chwilowo zamiana na
Volvo xc90
2.4 D5
wersja SUMMUM
  
maska
13.11.2009 22:45:26
poziom 5Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 672 #364432
Od: 2009-9-10
KOPIA 2 miło Cię widzieć wnaszym gronku wesoły
No tak wesoły Spider jest wielki wesoły nawet w rzeczywistości wesoły
_________________
Sorento 2005 teraz już 80tyś km :)
2,5 CRDi automat 140 kucyków
Tiptronic czyli sekwencja 5 biegów :)
grafitowy metalik
chyba full wypas bez skóry :)
  
autorus
03.02.2010 14:50:30
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Skierniewice

Posty: 477 #439139
Od: 2009-12-11


Ilość edycji Admina: 1
JA się oczywiście zapiszę i do jednego i do drugiego wesoły
  
Admin
03.02.2010 19:22:30
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 2074 #439402
Od: 2009-2-1


Ilość edycji wpisu: 1
Na początku strony podałem numer konta dla chętnych do zapisania się do Stowarzyszenia.
Posty dotyczące Assistance zostały usunięte z tego działu .
  
Admin
06.03.2010 09:36:35
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 2074 #481747
Od: 2009-2-1


Ilość edycji wpisu: 2
1 . Stowarzyszenie jeszcze nie jest zarejestrowane .
Ogrom dokumentów i przepisów , które trzeba znać , między innymi coroczne sprawozdania finansowe ,merytoryczne ,sprawozdanie dotyczące wykorzystania środków finansowych , itp wymaga doskonałej znajomości przepisów a jak do tej pory nikt nie sprostał temu zadaniu.
Nawiązałem kontakt z innymi klubami chcącymi założyć Stowarzyszenie i których wnioski już były kilkakrotnie odrzucane z powodu błędów merytorycznych , ale sami borykają się z problemami i nie chcą jeszcze zawracać sobie nami głowę .
Temat założenia Stowarzyszenia jest jak najbardziej aktualny , tylko potrzeba nam więcej zaangażowanych członków ponieważ w grupie zawsze można do czegoś dojść .
Każda osoba zapisana zwiększa prawdopodobieństwo szybszego rozwiązania problemów.

2. Klub i Stowarzyszenie to nie to samo .
Miało być w planach , że Klubowicze to członkowie Stowarzyszenia , a pozostałe osoby to forumowicze.
W tej chwili każdy kto zapisuje się na forum i uczestniczy w jego życiu jest Klubowiczem i ma dostęp do wszystkich spraw klubowych nie ma jednak wpływu na decyzje globalne w sprawach Klubu .

Osoby zapisane do Stowarzyszenia ( nazwijmy że w trakcie załatwiania) mają prawo głosu w sprawach istotnych dla Klubu i Stowarzyszenia , mogą składać wnioski i propozycje , wybierać nazwy i decydować w sprawach spornych.
Ustaliliśmy , że przy podjęciu zwykłej decyzji wystarczy opinia trzech stowarzyszonych , przy sprawach spornych konieczne jest głosowanie.

3. Konto jest aktualne ( w momencie zmiany nastąpi wykasowanie tego konta i zostanie zdjęte ze strony ).
W tej chwili pieniądze przeznaczane są na zakładanie i obsługę nowego forum , strony internetowej i wszelkie sprawy Klubowe.  
Admin
06.03.2010 16:05:24
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Posty: 2074 #482133
Od: 2009-2-1
Witamy , jeśli kiedyś będą wydawane karty to masz nr 19 wesoły
Do pełni szczęścia brakuje Assistance , ale wiesz , że nie musisz mieć nawet linki aby tam należeć .
Wystarczy świadomość , że przejeżdżając w Twoich okolicach jest ktoś do kogo można zadzwonić jak coś się stanie , i że nie zostanie się ze swoim problemem samemu a to jest więcej warte niż bagażnik linek wesoły

  
Electra15.12.2018 22:52:43
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » STOWARZYSZENIE » STOWARZYSZENIE

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta